Show simple item record

dc.contributor.advisorÖner, Haluk
dc.contributor.authorAtalay, Yakup
dc.date.accessioned2020-06-03T08:19:24Z
dc.date.available2020-06-03T08:19:24Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAtalay, Y. (2019). Özdemir Asaf ve popüler edebiyat içerisindeki yeri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6446
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı kendine has bir üslupla sanat yapan Özdemir Asaf'ın popüler edebiyat dünyasındaki yerini ve önemini göstermektir. Çalışmamızda Özdemir Asaf hayatı ve eserleriyle ele alınmış; ardından kültür, popüler kültür ve popüler edebiyat kavramları açıklanmaya çalışılmış; Özdemir Asaf'ı popüler edebiyatın önemli figürlerinden biri yapan sebepler sayısal verilerle de desteklenerek açıklanmıştır. Böylece günümüzde araştırma yapan akademi çevrelerince Özdemir Asaf üzerine yapılan çalışmaların istenilen nitelik ve nicelik derecesine gelmesini sağlamak amaçlanmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı şiirlerle yazın hayatına atılan, hem nazım hem nesir alanlarında eser vermekle birlikte şair kimliğiyle tanınan Özdemir Asaf, kendine has üslubuyla ölümünden sonra bile okunurluğunu koruyup günümüze kadar eserlerini ulaştırmayı başarmış önemli bir şahsiyettir. O, edebiyatımız içerisinde popüler bir şair olarak ismini ve sanatını yaşatmaktadır. Asaf'ın eserlerinin muhtelif matbaalarca defaatle basımının yapılması, şiir ya da sözlerinin internet kaynaklı platformlarda kayda değer bir okur kitlesi tarafından paylaşılıp beğenilmesi onun yazın dünyasındaki varlığını sürekli kılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to show the importance and importance of Özdemir Asaf in the world of popular literature. İn our study, firstly Özdemir Asaf was this discussed together with his works and then the concepts of culture, popular culture and popular literature were tried to be explained;the reasons that make Özdemir Asaf a popular literary poet were supported by numerical data and thus, it was aimed to ensure that the studies carried out on Özdemir asaf by the academiy cricles doing the research today reached the desired quality en quantity. Serveti Funun period of literary life thrown into the field of both poetry and prose in the field of work, but also known as a poet Özdemir asaf, both personal and unique literary style, even after his life to maintain the readability of an important person who managed to reach until today. Hi is a poet who lives his name and art into the popular literature which is a product of popular culture. The fact that Asaf's Works are regularly printed by various printing houses and that poems or words are shared and appreciated by a remarkable audience on internet-based platforms has made his existence in the literature world permanent.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖzdemir Asaftr_TR
dc.subjectPopüler edebiyattr_TR
dc.subjectPopüler kültürtr_TR
dc.subjectPopular literaturetr_TR
dc.subjectPopular culturetr_TR
dc.subjectTürk edebiyatıtr_TR
dc.subjectTurkish literaturetr_TR
dc.titleÖzdemir Asaf ve popüler edebiyat içerisindeki yeritr_TR
dc.title.alternativeÖzdemir Asaf and his placein popular literaturetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record