Show simple item record

dc.contributor.authorBozan, Mahmut
dc.date.accessioned2020-08-25T11:01:02Z
dc.date.available2020-08-25T11:01:02Z
dc.date.issued2012-12-01
dc.identifier.citationBOZAN, M . (2012). LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE NİTELİK ARAYIŞLARI. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 4 (2) , 177-187 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/11354/135707tr_TR
dc.identifier.issn1309-8012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6491
dc.description.abstractLisansüstü eğitim yüksek öğretimin bir parçasıdır. Lisansüstü eğitim 1980’li yıllara kadar fakültelerin bünyesinde bir nevi usta çırak ilişkisi içinde uygulanagelmiştir. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte lisansüstü eğitim yüksek lisans ve doktora olarak iki aşamalı bir yapıya kavuşturulmuş ve eğitimleri de enstitüler bünyesinde yapılmaya başlanılmıştır. Bologna Süreci olarak bilinen Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı üyeliği ile birlikte lisansüstü eğitimin hem Avrupa, hem de Türkiye yeterlikler çerçevesine göre müfredat düzenlemeleri gözden geçirilmektedir. Bilgi üretme, yayma, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla hayata aktarma ve nitelikli insan gücü yetiştirme gibi fonksiyonları olan lisansüstü eğitimin stratejik bir değeri bulunmaktadır. Türkiye bu gerçeği fark ederek Ar-Ge harcamalarına daha fazla pay ayırmaya ve araştırmacı sayısını arttırmaya başlamıştır. Ancak Türkiye’nin bilim haritası incelendiğinde 1980’den sonra bilimsel yayın sayısında ciddi artışlar olmakla birlikte yayın kalitesinde ve impakt faktöründe aynı başarının sağlanamadığı görülmektedir. Toplam yayınlar içinde sosyal bilimlerin katkı payının düşüklüğü ise dikkatleri sosyal bilimlerdeki lisansüstü eğitime çekmektedir. Bu çalışmada lisansüstü eğitim veren enstitülerin yapı ve işleyişine ilişkin sorunlar incelenecektir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Araştırmaları Derneğitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLisansüstü eğitimtr_TR
dc.subjectSosyal bilimler enstitüsütr_TR
dc.subjectYüksek lisanstr_TR
dc.subjectDoktora eğitimitr_TR
dc.subjectPostgraduate educationtr_TR
dc.subjectSocial sciences institutetr_TR
dc.subjectGraduatetr_TR
dc.subjectDoctoral educationtr_TR
dc.titleLisansüstü eğitimde nitelik arayışlarıtr_TR
dc.title.alternativeQuest for quality in graduate educationtr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalSosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0002-5396-7021tr_TR
dc.identifier.volume4tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage177tr_TR
dc.identifier.endpage187tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record