Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Özkan
dc.contributor.authorÇakı, Caner
dc.date.accessioned2020-12-14T14:07:42Z
dc.date.available2020-12-14T14:07:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1306-9136
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6554
dc.description.abstractMihver Devletleri, 18 Nisan 1941 tarihinde Yugoslavya Krallığı’nıişgal ederek topraklarını kendi aralarında paylaşmıştır. Sırbistan’da iseUlusal Kurtuluş Hükümeti adında Almanya’nın güdümünde bir devletkurulmuş, Başbakanlığına da Sırp General Milan Nedić getirilmiştir.Nedić’in Başbakanlığa getirilmesinden sonra yapılan propagandafaaliyetleri ile Müttefik Devletleri ve Yahudiler, Sırbistan’ın ulusaldüşmanları olarak inşa edilmeye başlanmıştır. Bu amaçla Nedićhükümeti döneminde Belgrad’ta 22 Ekim 1941-19 Ocak 1942 tarihleriarasında Büyük Masonluk Karşıtı Sergi (BMKS) düzenlenmiş ve busergide yer alan materyaller üzerinden hem Müttefik Devletlerine hemde Yahudilere yönelik nefret söylemine yönelinmiştir. Çalışmada BüyükMasonluk Karşıtı Sergi’de yer alan materyaller üzerinden MüttefikDevletleri’nin ve Yahudilerin ne şekilde Sırplar nezdinde düşman olarak inşa edildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmakapsamında belirlenen görseller, göstergebilimsel açıdan analizedilerek, düşman inşasında kullanılan söylemlerin ortaya konulmasınaçalışılmıştır. Çalışma sonucunda, BMKS yoluyla Müttefik DevletlerinYahudilerin denetimi altında olduğu ve Siyonizm adına hareket ettiğimesajının verildiği öne sürülmekte ve bu şekilde Yahudilerin Sırplarındüşmanı olduğu algısının yerleştirilmesine çalışıldığı iddiasındabulunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractAxis Powers occupied Kingdom of Yugoslavia on April 18,1941 and partitioned its territory among themselves. A state called asGovernment of National Salvation which was led by Germany in Serbiawas founded and Serbian General Milan Nedić was appointed as primeminister. After Nedić became prime minister, Allied States and Jewsbegan to be constructed as Serbia’s national enemies with propagandaactivities. For this purpose, the Grand Anti-Masonic Exhibition was heldin Belgrade between 22 October 1941 and 19 January 1942 during theNedić government and hate speech was developed against both AlliedStates and Jews through materials in the exhibition. In the study, it wasaimed to reveal how Allied States and Jews were constructed as enemiesin the eyes of Serbs through materials in the Grand Anti-MasonicExhibition. For this purpose, visuals determined within the scope of thestudy were analyzed in terms of semiotics and it was tried to revealdiscourses used in enemy construction. As a result of the study, it isasserted that through the exhibition the message was given that theAllied States are under the control of the Jews and working for theZionism. The study, in this context, claims that the perception of Jews arethe enemies of the Serbs was tried to be constructed in the society.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPropagandatr_TR
dc.subjectGöstergebilimtr_TR
dc.subjectSırbistantr_TR
dc.subjectAntisemitizmtr_TR
dc.subjectNefret söylemitr_TR
dc.subjectSemioticstr_TR
dc.subjectSerbiatr_TR
dc.subjectAntisemitismtr_TR
dc.subjectHate speechtr_TR
dc.titleMilan Nedić iktidarında Sırp toplumunda düşman inşası propagandasına yönelik bir incelemetr_TR
dc.title.alternativeAn examination of enemy construction propaganda in Serbian society in Milan Nedić’s reigntr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalUluslararası Suçlar ve Tarih Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-1524-1379tr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-1523-4649tr_TR
dc.identifier.issue21tr_TR
dc.identifier.startpage81tr_TR
dc.identifier.endpage110tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record