Show simple item record

dc.contributor.authorKhudaybergenova, Zilola
dc.date.accessioned2021-04-13T07:30:58Z
dc.date.available2021-04-13T07:30:58Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6645
dc.description.abstractAslında Türkçenin birer lehçeleri olan Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi dilin tarihsel akışı içinde hem iç hem de dış etkenlerle değişmeye uğramış, dillerinde, özellikle söz varlığı ve ses bilgisi sisteminde değişiklikler meydana gelmiştir. Yine Özbek Türkçesi dil bilimi, Rus dil bilimi etkisi altında şekillenirken, Türkiye Türkçesi dil bilimi Avrupa, bilhassa Fransız dil bilimi geleneklerine uygun şekilde gelişmiştir. Bu yaklaşım farkları da aynı bir dilin bu iki standart değişkesinin ortak yönlerinin açıklanmasında da ayrılıklara yol açmıştır. Bu durum, Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde en çok kullanılan ana yardımcı fiil, cevher fiil, ek eylem, ekfiil terimleriyle bilinen yapılarda da görülür. Kıyaslanmakta olunan yapılar her iki dilde de hem isimlere, hem fiillere eklenerek, kendine ait olan sözcük anlamına çeşitli alt anlamlı geçmiş zaman manasını katmak için kullanılır. Türkiye Türkçesinde imek fiilinin hikâye (idi), rivayet (imiş) ve şart (ise) şekilleri kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde ise emoq fiilinin edi, ekan, emish, emas olarak dört şekli mevcuttur. İlk bakışta Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki ek eylemler arasında benzerlikler olduğu anlaşılsa da, bunların incelenmesi, açıklanması, kullanımı, anlamları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Üstelik bu ek eylemlerin görünüşteki benzerliğine rağmen, bunlar arasındaki dilbilgisel, anlamsal farklılıklar, kullanımına özgü durumlar, bu iki standart değişkenin ek eylemleri arasındaki ortaklıklar örneklerle karşılaştırma sürecinde de açığa çıkar.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherModern Türklük Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.relation.isversionof10.1501/MTAD.17.2020.2.11tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürkiye Türkçesi dilbilimitr_TR
dc.subjectÖzbek Türkçesi dilbilimitr_TR
dc.subjectGramertr_TR
dc.subjectDil bilimtr_TR
dc.subjectTurkey Turkish linguisticstr_TR
dc.subjectUzbek Turkish linguisticstr_TR
dc.subjectGrammartr_TR
dc.subjectLinguisticstr_TR
dc.titleTürkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki ek eylemler üzerinetr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalModern Türklük Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-1021-3053tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage146tr_TR
dc.identifier.endpage165tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record