• İbnü Mühennâ Lügati Türkçe kısmı 

   Karagözlü, Savaş (Kesit Yayınları, 2018-04)
   Türkçenin önemli kaynaklarından biri olan Kitab Hilyetü'l-İnsan ve Halbetü'l-Lisân, tahminen XIII. asrın ikinci yarısında Cemalüddin İbnü Mühennâ tarafından kaleme alınmıştır. Bilim dünyasında İbnü Mühennâ Lügati adıyla ...
  • Tarihi Kuzeybatı Kıpçakçası fiil yapım ekleri ve tarihi karşılaştırmalı etimolojik fiil sözlüğü 

   Salan, Musa (Hiperlink, 2019-10-20)
   Tarihî Kuzeybatı Kıpçakçası çatı ismiyle bir araya getirdiğimiz XIV. yüzyıl Kıpçak Türkçesi yadigârı Codex Cumanicus ve XVI-XVII. yüzyıllarda Ermeni harfleri ile kaleme alınmış Kıpçak Türkçesi metinleri; en az XIV-XV. ...
  • Tarihi Türkçede Moğolca alıntı fiillerin kronolojik durumu 

   Salan, Musa (Paradigma Akademi, 2022-10-18)
   Altay dil ailesinin iki önemli bileşeni olarak kabul edilen Moğolca ve Türkçe arasında hem yazılı olmayan hem de yazıyla takip edilen devirlerde her iki yönde de pek çok sözcük alışverişi olmuştur. Moğolcadan Türkçeye ...