• Türkmen Türkçesinde noktalama işaretlerinin kullanımı 

      Delice, Tuna Beşen (Turkish Studies, 2019)
      Noktalama işaretleri, sözün yazıya en iyi şekilde aktarılabilmesi için kullanılan önemli araçlardan biridir. Türkiye Türkçesinde kullanılan noktalama işaretleri, Türk Dil Kurumu tarafından kurallara bağlanmış ve kurum ...