• Anlamsal değişim ışığında üns ve vahş kelimelerinin zıtlık ilişkisi 

      Boubes, Enas; Kaddum, Mahmud (Istanbul Journal of Arabic Studies (ISTANBULJAS), 2023-06-01)
      Şiir Anlamsal değişim, modern dilbilim sahasının önemli konularından biridir. Zira anlamsal değişim; dile dair yaşantının tüm yönleri, dilin geçirdiği süreçler ve bazı kelimelerin geçirdiği gelişim ya da tamamen anlamdan ...