• Çağdaş Arap edebiyatı ve dijital dönüşüm: Bir modeli olarak dijital şiir 

      Al-Diljawi, Mohamed Ali; Kaddum, Mahmud (Joussour El-maarefa Dergisi, 2023-09-25)
      Çağdaş Arap Edebiyatının deneme, yenilenme ve gelişme yolculuğunda başta şairler, romancılar ve hikâyeciler olmak üzere bazı yazarlar; toplum fertleri arasında görselliğin önemli bir bileşen hâline gelmesinden hareketle, ...