• Bassim Furat'ın yolculuklarında insan ortak noktası ve kimlik sorunu 

      Kaddum, Mahmud; Benyamina, Zohra (Tokat İlmiyat Dergisi, 2022-12-30)
      Seyahat edebiyatı, çağlar boyunca gerçekliği ve hayal gücünü birleştiren öznel bir deneyim olarak algılanmıştır. Ancak bu, gezginin bir tanık olduğu sosyal, kültürel ve tarihsel yönlerin gerçekliğini göz ardı etmez. ...