• Bartın Amasra Müzesindeki Osmanlı kitabeleri 

      Varol, Abdül Halim (Bartın Üniversitesi, 2021)
      Kültürel mirasımızın önemli bir grubunu oluşturan kitabeler barındırdıkları bilgiler itibarıyla da birçok alanın çalışma konusu olmuştur. Sanat tarihi disiplini açısından kitabeler, içeriklerinin yanı sıra biçim ve süsleme ...