• Okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimleri 

      Özdemir, Serpil (Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2018)
      Bu araştırmada okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma modellerinden doküman incelemesi yönteminde yürütülmüştür. 201 tez, tez inceleme formu kullanılarak ...