Güncel Gönderiler

  • Karçınzâde Süleyman Şükrü'nün Risaleleri 

    Altunmeral, Mehmet (Eğirdir Belediyesi, 2018-03)
    Seyahatü'l-Kübrâ adlı eserin yazarı olan son dönemin önemli seyyahlarından Karçınzâde Süleyman Şükrü'nün kaleme aldığı üç risaleye kitabın esasını teşkil etmektedir. "İntibâh-ı Millet", "Menâbi-i Servet" ve "Umduğumuz ...
  • Nihad Bey Divanı 

    Altunmeral, Mehmet (Gece Akademi, 2018-12)
    1214/1799 senesinde dünyaya gelen Nihad Bey, Şerîf Mehmed Paşa'nın torunu Sa'id Sîret Bey'in oğludur. 1869/1870'de Kanlıca'da vefat eden Nihad Bey son dönemde yetişmiş önemli şairlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. ...