Recent Submissions

 • Kereste endüstrisinde imalatın gereğine uygun kurutma 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Yazıcı, Hikmet (2007)
 • Veri madenciliğinde karar ağacı algoritması 

  Tüminçin, Fatma; Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet (2019)
  Karar ağacı modeli veri madenciliğinde sınıflandırma ve tahminleme algoritması olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Karar ağacı modelinde bir problemin çözümü için ağaç yapısı oluşturularak tümevarım yöntemi ...
 • Bulanık analitik hiyerarşi süreci ile cep telefonu seçimi 

  Ayaz, Ahmet; Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma (2019)
  Son günlerde iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan cep telefonlarının seçimi önem arz etmektedir.Kullanıcı seçeceği telefonda hangi özelliklerin olması ...
 • R ile yapısal eşitlik modelinin uygulama alanlarının araştırılması 

  Ayaz, Ahmet; Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma (2019)
  Yapısal eşitlik modeli (YEM) yöntemine olan ilgi özellikle model analizlerinde giderek artmaktadır. YEM, geleneksel olarak kullanılan regresyon analizine kıyasla değişkenler arasında belirlenen ilişkilerde tek bir analiz ...
 • Statistical quality control in forest product industry: a case study 

  Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Karayılmazlar, Selman; Özşahin, Şükrü (2001)
  In the economic system that mostly depends on rivalry, the management had to develop the quality of the goods and service continuously. High quality production is so much beneficial for the productivity, the pleasure of ...
 • Hardness and brightness durability properties of opaque paints used in furniture industry 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Özen, Ramazan (1999)
  In furniture industry resistance of wooden surfaces against external effects depends on the strength of paint and varnish layers towards possible impacts. In this study cellulosic, synthetic ...
 • Okaliptüs’ün (eucalyptus camadulensis) kurutma cetvellerinin bilgisayar programı ile oluşturulması 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (2008)
  Bu çalışmada, kalınlığı 30 mm’den küçük, 30–60 mm arasında ve 60 mm’den büyük okaliptüs (Eucalyptus camadulensis) kerestelerinin, hazırlanan bilgisayar programı aracılığı ile kurutma cetvelleri oluşturulmuştur. Program, ...
 • Kağıt fabrikalarında su hazırlama ile atık suların arıtılmasının incelenmesi ve çevre ile olan ilişkileri (SEKA-Afyon müessesesi örneği) 

  Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Dumlupınar Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışmada, kağıt endüstrisinde suyun kullanılması, arıtılması ile atık sularının çevreye verdikleri zararlar araştırılmıştır. Kağıt fabrikalarında kullanılacak suyun özellikleri ve suyun istenilen niteliklere ulaşması ...
 • Ahşap tekne yapımında okaliptüsün yeri ve önemi 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (2008)
  Ahşap tekneler, deniz içinde kullanılmakta ve açık hava koşullarına dolayısıyla, güneş, yağmur, deniz suyu, dalga kuvveti, rüzgâr vb. birçok faktörün etkisine maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle konstrüksiyon olarak sağlam ...
 • Türkiye'de parke endüstrisinde kalite sorunları ve çözüm önerileri 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Yazıcı, Hikmet (International Conference on Ecology and Security of Life Activity, 2007)
 • Ahşap malzeme üst yüzey işlemleri ve inovasyon 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (Mobilya Sanayisinde İnovasyon Uygulamaları, 2008)
  Bilindiği üzere alternatifi birçok malzeme bulunmasına rağmen, onlara oranla çok daha üstün özelliklere sahip olan ahşap malzeme, insanların ilk çağlardan beri vazgeçemediği organik bir malzemedir.Kurallara uyularak yapılmış ...
 • Importance of process control in paper mills 

  Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Conservation and Utilisation of Forest Resources, 2001)
  In this study, a linear programming model wasbased for an integrated plywood plant withminimum cost-producing both veneer peeling andplywood. This model comprised two stages and thefirst stage ...
 • Preparing drying schedules of fraxinus excelsior l. by computer program 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Karayılmazlar, Selman; Özşahin, Şükrü (New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
  Despite the competitions of many new material and innovations of technologic period, nowadays wood material have an important place at many usage area as raw material because of their ...
 • Özellikler için kontrol diyagramlarının hazırlanması ve Kelebek Mobilya işletmesi örneği 

  Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan (Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1995)
  Bu çalışmanın amacı, örnek grupları üzerinde yapılan işlemlerde kontrol diyagramlarını Turbo Pascal programlama dili kullanarak hazırladığımız programa çizdirerek proses üzerinde tesadüfi faktörlerin etkisi olup ...
 • İşletmelerin bilişim maliyetlerini azaltmak için yeni bir trend: sanallaştırma 

  Ayaz, Ahmet (Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2018-10-21)
 • Bilgisayar yazılımları ve inovasyon 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (Mobilya Sanayisinde İnovasyon Uygulamaları, 2008)
  Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgisayarlarda çok hızlı gelişmişlerdir.Bilgisayarların hızlarının ve işlem kapasitelerinin artması bilgisayar yazılımlarının da gelişmesine neden olmuştur. Öncelikle bilgisayar programlama ...
 • Boyaların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri 

  Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Yazıcı, Hikmet (International Conference on Ecology and Security of Life Activity, 2007)
  Üretim ve uygulama aşamalarında boyaların insan ve çevre sağlığı üzerine bazı olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkiler, özellikler yoğun sanayi havzalarında atmosfer kirliliğine bağlı olarak insan yaşamını,tarımı ve ...
 • Export-import and production forecasting of the papers used in Turkey 

  Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim; Karayılmazlar, Selman (Dünya Ormancılık Kongresi, 1997)
  Paper plays a very important role as one of the basic materials used in our cultural and industrial life. The paper consumption rate is very closely related to the country's welfare and reflects ...
 • Drawing stand profiles by a computer programme 

  Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman; Kirdar, Erol (IUFRO World Congress, 2000)
  A stand profile contains silvicultural and yieldelements like stand density, crown closure, slope,exposure, relief, stand canopy projections,regeneration success, diameter, ...
 • Some chemical properties of camiyani black pine 

  Aytekin, Alper; Gündüz, Gökhan; Vurdu, Hasan (International Conference on Ecology and Security of Life Activity, 2003)
  The aim of this study was to assess some chemical properties of Pinus nigra Arn. var. pallasiana subsp. pallasiana. This, is one of the most valued tree species used in furniture industry in Turkey. The ...

View more