• Ahşap malzeme üst yüzey işlemleri ve inovasyon 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (Mobilya Sanayisinde İnovasyon Uygulamaları, 2008)
   Bilindiği üzere alternatifi birçok malzeme bulunmasına rağmen, onlara oranla çok daha üstün özelliklere sahip olan ahşap malzeme, insanların ilk çağlardan beri vazgeçemediği organik bir malzemedir.Kurallara uyularak yapılmış ...
  • Ahşap tekne yapımında okaliptüsün yeri ve önemi 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (2008)
   Ahşap tekneler, deniz içinde kullanılmakta ve açık hava koşullarına dolayısıyla, güneş, yağmur, deniz suyu, dalga kuvveti, rüzgâr vb. birçok faktörün etkisine maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle konstrüksiyon olarak sağlam ...
  • Annual ring properties of pinus nigra arnold var. pallassiana (camiyanı black pine) grown in Turkey 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Vurdu, Hasan (International Symposium New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
   The distribution areas of Camiyani Black Pine (Pinus nigra Arn. var. paliasiana), a site stand, in Turkey is the Western Blacksea Region This relict pine species grows predominantly at four ...
  • Bilgisayar yazılımları ve inovasyon 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (Mobilya Sanayisinde İnovasyon Uygulamaları, 2008)
   Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgisayarlarda çok hızlı gelişmişlerdir.Bilgisayarların hızlarının ve işlem kapasitelerinin artması bilgisayar yazılımlarının da gelişmesine neden olmuştur. Öncelikle bilgisayar programlama ...
  • Boyaların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Yazıcı, Hikmet (International Conference on Ecology and Security of Life Activity, 2007)
   Üretim ve uygulama aşamalarında boyaların insan ve çevre sağlığı üzerine bazı olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkiler, özellikler yoğun sanayi havzalarında atmosfer kirliliğine bağlı olarak insan yaşamını,tarımı ve ...
  • Bulanık analitik hiyerarşi süreci ile cep telefonu seçimi 

   Ayaz, Ahmet; Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma (2019)
   Son günlerde iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan cep telefonlarının seçimi önem arz etmektedir.Kullanıcı seçeceği telefonda hangi özelliklerin olması ...
  • Drawing stand profiles by a computer programme 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman; Kirdar, Erol (IUFRO World Congress, 2000)
   A stand profile contains silvicultural and yieldelements like stand density, crown closure, slope,exposure, relief, stand canopy projections,regeneration success, diameter, ...
  • Export-import and production forecasting of the papers used in Turkey 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim; Karayılmazlar, Selman (Dünya Ormancılık Kongresi, 1997)
   Paper plays a very important role as one of the basic materials used in our cultural and industrial life. The paper consumption rate is very closely related to the country's welfare and reflects ...
  • Hardness and brightness durability properties of opaque paints used in furniture industry 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Özen, Ramazan (1999)
   In furniture industry resistance of wooden surfaces against external effects depends on the strength of paint and varnish layers towards possible impacts. In this study cellulosic, synthetic ...
  • Importance of process control in paper mills 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Conservation and Utilisation of Forest Resources, 2001)
   In this study, a linear programming model wasbased for an integrated plywood plant withminimum cost-producing both veneer peeling andplywood. This model comprised two stages and thefirst stage ...
  • İnsan beyni modellemesi ve yapay sinir ağları 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Günümüzde meydana gelen bilimsel gelişmelerle birlikte insan beynini örnek alan onun çalışma ve öğrenme şeklini modelleyen sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden biri olan yapay sinir ağları insan beyninin çalışma ...
  • İşletmelerin bilişim maliyetlerini azaltmak için yeni bir trend: sanallaştırma 

   Ayaz, Ahmet (Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2018-10-21)
  • Kağıt fabrikalarında su hazırlama ile atık suların arıtılmasının incelenmesi ve çevre ile olan ilişkileri (SEKA-Afyon müessesesi örneği) 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Dumlupınar Üniversitesi, 1999)
   Bu çalışmada, kağıt endüstrisinde suyun kullanılması, arıtılması ile atık sularının çevreye verdikleri zararlar araştırılmıştır. Kağıt fabrikalarında kullanılacak suyun özellikleri ve suyun istenilen niteliklere ulaşması ...
  • Kereste endüstrisinde imalatın gereğine uygun kurutma 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Yazıcı, Hikmet (2007)
  • Kurumsal kaynak planlama geçiş sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet (Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2018-08-08)
   İşletmeler, yoğun rekabet ortamında sunmuş oldukları ürün veya hizmetin kalitesini artırmak, piyasa şartlarının değişimine hızlı bir şekilde ayak uydurmak ve maliyetlerini minimum düzeyde tutmak durumundadır. Günümüz ...
  • Mobil bankacılık uygulamalarının arayüz tasarımlarının yazılım mühendisliği açısından karşılaştırılması 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma; Karabina, Aleyna (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Finansal kurumlar için mobil bankacılık, önemli bir atılım olmasına rağmen kullanıcılar için hala belirsizliğini korumaktadır. Güvenlik sorunlarının yanında bankaların mobil uygulamalarının kullanım zorlukları, birçok ...
  • Mobil cihazları etkileyen zararlı yazılımlar ve korunma yöntemleri 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma; Bektaş, Eda (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Mobil cihazlar günümüzde hayatın olağan bir parçası haline gelmiştir. Çıktığı ilk yıllarda amacı sadece iletişim kurmak olan mobil cihazlar için, arama yapmak, artık basit bir fonksiyondur. Alışverişten banka ödemelerine ...
  • Okaliptüs’ün (eucalyptus camadulensis) kurutma cetvellerinin bilgisayar programı ile oluşturulması 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (2008)
   Bu çalışmada, kalınlığı 30 mm’den küçük, 30–60 mm arasında ve 60 mm’den büyük okaliptüs (Eucalyptus camadulensis) kerestelerinin, hazırlanan bilgisayar programı aracılığı ile kurutma cetvelleri oluşturulmuştur. Program, ...
  • Özellikler için kontrol diyagramlarının hazırlanması ve Kelebek Mobilya işletmesi örneği 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan (Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1995)
   Bu çalışmanın amacı, örnek grupları üzerinde yapılan işlemlerde kontrol diyagramlarını Turbo Pascal programlama dili kullanarak hazırladığımız programa çizdirerek proses üzerinde tesadüfi faktörlerin etkisi olup ...
  • Preparing drying schedules of fraxinus excelsior l. by computer program 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Karayılmazlar, Selman; Özşahin, Şükrü (New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
   Despite the competitions of many new material and innovations of technologic period, nowadays wood material have an important place at many usage area as raw material because of their ...