Recent Submissions

 • Bartın ilinin kongre turizm potansiyeli, sorunlar ve çözüm önerileri 

  Emir, Gökhan (1. BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU, 237-240. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2271451), 2015-04-08)
  ÖZET Bu çalışmanın amacı, Bartın İlinin kongre turizmi açısından alt yapı imkanlarının belirlenmesi ile Bartın İlinin kongre turizmi açısından pazarlanabilmesi için ne tür çalışmalar yapılması gerektiği hususlarını ...
 • Bartın ve çevresinin turizm envanteri sektör analizi 

  Emir, Gökhan (Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, 2011-11-01)
  Zonguldak-Karabük-Bartın illerinin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinin belirlenmesi, geliştirilecek alternatif turizm türlerinin tespit edilmesi amacını taşır. Bölgenin turizmden alacağı payı artırmayı hedefler.
 • Cumhuriyet'ten günümüze hükümet programlarında turizm (1923-2012) 

  Emir, Gökhan (Detay Yayıncılık, 2012-05-01)
  1923-2012 yılları arasında Türkiye'de kurulan 61 hükümet programında "turizm" kavramı incelenmiştir.
 • Doğu Karadeniz Bölgesine olan turistik talebin ekonometrik bir yaklaşımla tahmini 

  Emir, Gökhan (Giresun Üniversitesi, 2010-10-07)
  Bu çalışmanın amacı, ülkemiz turizm sektörünün bugün ulaştığı nokta itibariyle turist talep eden Doğu Karadeniz Bölgesinin talebini etkileyen faktörler ve bu faktörlerden hangilerinin bölge kontrolünde olduğunun test ...