Show simple item record

dc.contributor.authorBozan, Mahmut
dc.date.accessioned2020-08-25T11:08:57Z
dc.date.available2020-08-25T11:08:57Z
dc.date.issued2004-11
dc.identifier.citationBozan, M. (2004) İnsan Kaynakları Yönetiminde Hizmet İçi Eğitimin Yeri: Çağdaş Eğitim Dergisi Yıl, 29, Sayı, 314. Ankara.tr_TR
dc.identifier.issn1300-294X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6492
dc.description.abstractBu araştırma Milli Eğitim Bakanlığında insan kaynakları yönetiminde yeterliliği temel a- lan bir yapılanmayı gerçekleştirmek amacıyla yürürlüğe konulan Yönetici Atama Değerlendirme Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 'nin uygulanışını değerlendirmek ama- cıyla yapılmıştır. Vak 'a çalışmasının evreni Yalova Esenler Hizmet İçi Eğitim Merkezinde gö- revde yükselme amacıyla kursa alınan kursiyerlerle sınırlıdır. Bu kursa katılanlardan örneklem olarak 137 öğretmen, 37 müdür yardımcısı ve 162 ilköğ- retim müfettiş yardımcısı alınmıştır. Vak 'a çalışması (study case) şeklinde gerçekleştirilen bu a- raştırmada araştırmacı, sürece öğretim görevlisi olarak katılmış, katılımcı gözlem yoluyla kursi- yerlerin beklenti, kaygı ve yaklaşımlarını paylaşma fırsatı bulmuştur. Nicel ve nitel yöntemlerle elde edilen verilerin analizi sonucu ulaşılan bulgular, görevde yükselme amacıyla uygulanan hizmet içi eğitim programlarının kursiyer merkedi olarak hazırlanmadığını göstermektedir. İn- san kaynağının niteliğinin iyileştirmesi için yapılan hizmet içi eğitimlerin amacına ulaşabilmesi için, program, eğitim ve kurs merkezlerine yönelik iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç vardır. Liya- kati temel alan bir kariyer yapılanmasında ve insan kaynakları yönetiminde idari düzenleme ka- dar uygulamanın da önemli olduğu, uygulamanın gerçekçi şekilde yapılabilmesi için birtakım tamamlayıcı unsurların ciddiyetle ele alınması gerektiği, bu unsurların başında hizmet içi eğitim programlarının ihtiyaç analizi yapılarak hazırlanması, üniversite ile işbirliği yapılarak alanının uzmanı olan öğretim görevlilerince verilmesi ve kurs merkezlerinin eğilim için uygun şekilde ya- pılandırılması gerektiği ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTekışık ArGe Vakfıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHizmetiçi eğitimtr_TR
dc.subjectMEB görevde yükselme yönetmeliğitr_TR
dc.subjectHizmetiçi eğitim merkezitr_TR
dc.subjectIn-service trainingtr_TR
dc.subjectIn-service training centertr_TR
dc.titleİnsan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitimin yeritr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalÇağdaş Eğitim Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0002-5396-7021tr_TR
dc.identifier.issue314tr_TR
dc.identifier.startpage39tr_TR
dc.identifier.endpage48tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record