Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaya, Yahya
dc.contributor.authorSarı, Murat
dc.contributor.authorAkçalı, Kadri
dc.contributor.authorBardak, Timuçin
dc.date.accessioned2021-02-12T07:03:20Z
dc.date.available2021-02-12T07:03:20Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.citationAkkaya, Y. Sarı, M. Akçalı, K. Bardak, T. (2017). Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. II. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12-14 Ekim, Kahramankazan-Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6604
dc.description.abstractÜlkemizde ön lisans düzeyinde eğitim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İki yıllık süre ile eğitim veren meslek yüksekokulları yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahiptir. Meslek yüksekokullarının en önemli sorunlarının başında eğitim ve öğretim programlarının işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmaması gelmektedir. Bunun yanı sıra, nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının sağlanamaması da önemli sorunların başında gelmektedir. Uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu ön lisans programlarında yeterli teknik altyapının oluşturulamaması, mezun öğrencilerin yeterli istihdam alanı bulamamaları, öğretim elemanı-öğrenci arasındaki iletişim eksikliği gibi diğer sorunlar da bu çalışmamızda irdelenerek çözüm önerileri yer verilecektir.tr_TR
dc.description.abstractEducation in associate degree level in our country is regulated in Article 20 of Higher Education Law No. 2547. Vocational schools with two years of education have an important place in meeting the needs of trained intermediate staff.One of the most important problems of vocational schools is that education and training programs are not designed according to the needs of the labor market. Besides this, the fact that the need for qualified teaching staff can not be achieved is also one of the most important problems.Other problems such as lack of sufficient technical infrastructure in the associate degree programs where practical education is predominant, lack of sufficient employment area of graduated students, lack of communication between the teaching staff and students will be discussed in this study and solution proposal will be given.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBaşkent Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMeslek yüksekokulutr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectEğitim sorunlarıtr_TR
dc.subjectVocational schooltr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectEducation problemstr_TR
dc.titleMeslek yüksekokullarının sorunları ve çözüm önerileritr_TR
dc.title.alternativeProblems of vocational schools and solution suggestionstr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.relation.journalII. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumutr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-3197-3169tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record