Recent Submissions

 • Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamalarının incelenmesi 

  Akkaya, Yahya; Avcı, Özkan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-09)
  Bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilecek olan halkla ilişkiler artık özel sektörde olduğu kadar kamu yönetimi ...
 • Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler sorunları 

  Akkaya, Yahya; Avcı, Özkan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-09)
  Halkla ilişkiler faaliyetinin bir işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut durum itibariyle Türk ...
 • Girişimcilik eğitiminin meslek yüksekokulları öğrencileri açısından öneminin ve gerekliliğinin incelenmesi 

  Akkaya, Yahya; Bardak, Timuçin; Akçalı, Kadri (Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03)
  Literatürde girişimci (müteşebbis), emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere tedarik eden ve uygun şekilde birleştiren kimse ...
 • Meslek yüksekokullarının sorunları ve çözüm önerileri 

  Akkaya, Yahya; Sarı, Murat; Akçalı, Kadri; Bardak, Timuçin (Başkent Üniversitesi, 2017-10)
  Ülkemizde ön lisans düzeyinde eğitim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İki yıllık süre ile eğitim veren meslek yüksekokulları yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir yere ...