• Osmanlı'dan Cumhuriyet'e belge ve fotoğraflarla Bartın 

   Hizmetli, Mustafa; Bağdatlı, Fatma Çam; Yıldırım, İbrahim; Çetin, Emrah; Karakök, Tunay; Aşçıoğlu, Erkan (Bartın Üniversitesi, 2014)
  • Abbâsî'lerde saraylar ve saray hayatı 

   Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
   Bu çalışma belli başlı Abbâsi sarayları, mimari özellikleri,bu sarayların sakinleri, çalışanları ve buralarda yaşanan hayathakkında ana hatlarıyla bir tasvir yapmayı hedeflemektedir. Saray kavramının tanımı ve Emevi Dönemi ...
  • Abbâsî'ler dönemi ticaret hayatı 

   Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
   Abbasîlerin kontrol ettikleri coğrafi alanîn büyüklüğü ve sahip olduklarî stratejik konum ülkelerinde gerçekleşenulusal, bölgesel veya transit ticaret hacminin büyüklüğühakkînda yeterli bir ikir vermektedir. Abbasî ...
  • Tarih ve coğrafya 

   Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
   Endülüs’te tarih yazma faaliyeti fetihle birlikte başlamamıştı. VIII. yüzyılda Endülüs’ün fethi ve sonrasındaki gelişmeleri konu edinen haberler daha çok Mısırlılar ve onlardan nakilde bulunan öğrencileri tarafından rivayet ...
  • İslam tarihinin ilk kaynakları 

   Hizmetli, Mustafa (Ankara Okulu Yayınları, 2018)
   Çalışmamız bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde önce tarih kavramının tanımı, anlam sahası, tarihçesi, önemi üzerinde durulmuştur. Ardından tarihin yakın ilişkide bulunduğu ahbâr, eyyâmü’l-Arab, ensâb ...