Recent Submissions

 • Özbek sahası Türk destanlarında kadın 

  Teke, Tuğba (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bilindiği gibi destanlar, en eski tarihi dönemlerden itibaren var olan ve çoğunlukla beşerî mücadelelerin işlendiği halk edebiyatının en köklü anlatılarıdır. Bu çalışmada Özbekistan sahası Türk destanlarından seçilen on ...
 • Emirhan Yeniki’nin hikâyeciliği 

  Demirkaya, Alp Eren (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Modern Tatar hikâyeciliğinin önemli isimlerinden biri olan Emirhan Yeniki’nin çalışmaya konu olan otuz yedi hikâyesi incelendiğinde, yazarın özyaşamöyküsünün hikâyelerinin merkezinde yer aldığı görülür. Ben anlatımla ...
 • Türk dünyası efsanelerinde hayvanlarla ilgili motifler 

  Yiğit, Neslihan Huri (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
  Türkiye’deki halkbilimi çalışmaları son yirmi yılda önemli ölçüde artmıştır. Halka ait olan her parça, değerlendirilmeye, kayıt altına alınmaya çalışılmış; elde edilen veriler akademik platformlarda incelenmiştir. Batı’da ...
 • Servet-i Fünûn romanında trajik durum 

  Yıldırım, Asiye Çığrı (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-26)
  Trajik günlük dilde çok acı, kederli olanı anlatmak üzere yaygınlık kazanmış bir kavram olmakla birlikte esasında, felsefi, estetik ve edebi alanda kendine özgü koşulları ifade eder. Trajik kavramının kendine özgü koşulları ...
 • Necip Fazıl Kısakürek'in tiyatroları üzerine bir inceleme 

  Şen, Can (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-15)
  Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde hazırlanan tezlerin büyük çoğunluğu şiir ve roman üzerinedir. Edebî bir tür olarak tiyatro üzerine hazırlanan tezler ve diğer akademik çalışmalar sayıca azdır. Bunda tiyatronun daha ...