• Propaganda çeşitleri 

   Avcı, Özkan (Eğitim Yayınevi, 2018)
  • Duygusal zeka ve iletişim 

   Avcı, Özkan (Beta Yayınevi, 2019-10-01)
   Pozitif bir hayat sürmek için hem duygusal zekâya hem de sağlıklı bir iletişim dokusuna sahip olmak önemlidir. Bu bağlamda kitapta “duygu, zekâ, duygusal zekâ, iletişim ve iletişim becerileri” konuları ele alınmıştır. ...
  • Turizm endüstrisinde halkla ilişkiler 

   Uyar Oğuz, Hande; Kasapoğlu, Cihangir (Nobel Bilimsel Eserler, 2020)
   Bir ülkenin uluslararası turizm pazarında istediği pozisyonu elde edebilmesi, en başta o ülkede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin etkinliği ile mümkün olabilecektir. Turizm işletmelerinin tüketiciler ile arasındaki ...
  • Markalaşan akıllı kentler 

   Kasapoğlu, Cihangir (Hiperyayın, 2021)
   İş dünyasında, savaşın yerini uluslararası rekabetin, erzak ve mühimmatın yerini mal, teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşüm başlamıştır. Başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ve bunlara uygun faaliyetlerin, ...
  • Reklam kuramları 

   Kasapoğlu, Cihangir (Gazi Kitabevi, 2021)
  • Bartın'da okuntu geleneği: Düğüncü kadınlar 

   Kasapoğlu, Cihangir (Gece Kitaplığı, 2021)
   Bartın Araştırmaları II adlı bu eser; yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın şehri ile ilgili 15 araştırmacı tarafından kaleme alınmış 13 farklı konuda yazılmış makaleden oluşmaktadır. Kitapta ele alınan konular ...
  • Dijitalleşen dünyada mahremiyet algısı ve örnek bir araştırma 

   Avcı, Özkan (Paradigma Akademi, 2023-10-01)
   Mahremiyetlerin sergilendiği dijital dünyada yer alan yeni medya ortamları geleneksel iletişim araçlarına (radyo, gazete ve televizyon gibi) nazaran kullanıcısının söz sahibi olduğu monolog yerine diyaloğa dayalı ortamlardan ...