Show simple item record

dc.contributor.authorBalık, Macit
dc.date.accessioned2020-01-07T08:56:30Z
dc.date.available2020-01-07T08:56:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationM. BALIK, “Türk Romanında 12 Eylül Darbesi,” Turkish Studies, vol. 2, no. 4, pp. 2373–2411, Dec. 2009.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2244
dc.description.abstractStendhal’ın iki yüz yıla yakın bir zaman diliminde geçerliliğini yitirmeyen, ‘sokağa tutulan ayna’ olgusu, edebiyat hayat ilişkisinin ana damarını belirlemektedir. Modernist evrede ise bu roman tanımının ‘iç’e yönelmek biçiminde bir evrim geçirdiği görülür. Milletlerin edebî eserleri, kimliklerini oluşturan ‘ruh’un yanı sıra, toplumsal ve politik yaşamlarına ilişkin oldukça önemli göstergeler içerir. Türk edebiyatı, Tanzimat döneminden itibaren, kimi dönemlerde dozu artmak üzere, politika ile yakın ilişki içinde olmuştur. Bundan dolayı, edebî çözümlemelerde de dikkat çekecek denli bir sosyal ve politik okuma eğilimi göze çarpmaktadır. Tanzimat’ın birinci neslinden Cumhuriyet dönemine, üç askeri darbeden, toplumcu gerçekçi eğilimin tavrına ve Almanya’ya göç eden işçilerin yaşamına kadar, farklı türden politik içerikli birçok edebî eser yazılmıştır. Anılan dönemler Türk edebiyatının politika ile yoğun biçimde iç içe olduğunun göstergesi olarak belirtilebilir. Romandaki yansımaları belirgin bir biçimde gözlenen 12 Eylül askerî darbesi, Türk edebiyatında politik dozun arttığı son dönemlerden biridir. Adalet Ağaoğlu’nun Hayır’ı, Kaan Arslanoğlu’nun Devrimciler’i, Mehmet Eroğlu’nun Yüz: 1981’i, Ahmet Altan’ın Sudaki Đz’i, ve Orhan Pamuk’un Sessiz Ev’i bu dönemi ideolojilere bağlanmaksızın yansıtan romanlardan birkaçıdır. Bu makalede, anılan örneklerden yola çıkılarak, söz konusu darbenin Türk romanındaki yansımaları, karşılaştırmalı ve analitik bir bakışla ele alınmaya çalışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractStendhal’s “the mirror hold up to the street” fact, which’s valid more than two hundred years, defines the vein of literature and life. This definition of novel evolves to reflex innerworld in modernist period. Besides being the soul constitutive identity, literary work of nationalities demonstrates very important signs from social and politics way of life. Since administrative reforms Turkish literature has close contact to politics in some stages. Therefore, social and politics readingtendency can clearly be seen in literature analysis. From the first generation of administrative reforms to the republic period, many different kinds of literary works about the three military revolutions, collectivist realistic tendency manner and about worker’s life that migrate to Germany, has been written. These mentioned periods could be an indication to the fact that Turkish literature is within the politics. The reflection of 12th September military revolution seen clearly in novel is one of the periods in which the dose of politics in literature increased. Adalet Ağaoğlu’s Hayır... (No...), Kaan Arslanoğlu’s Devrimciler (Revolutionaries), Mehmet Eroğlu’s Yüz: 1981 (Face: 1981), Ahmet Altan’s Sudaki Đz (Trace in Water), Orhan Pamuk’s Sessiz Ev (Silent House) are among the few novels that reflect this period without engaging it to the ideologies. This article is an attempt for contrastively and analytically evaluation of the 12th September revolution’s reflections on Turkish Literature using above mentioned examples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject12 Eylül darbesien_US
dc.subjectTürk romanıen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subject12th september revolutionen_US
dc.subjectTurkish novelen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.titleTürk romanında 12 Eylül darbesien_US
dc.title.alternative12th September revolution in Turkish novelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studiesen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4589-0428en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2374en_US
dc.identifier.endpage2411en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record