Collections in this community

Recent Submissions

 • Senaryoların edebî açıdan incelenmesinde anlatıcı unsuru 

  Şen, Can (Hars Akademi, 2021-12)
  19. yüzyılda yeni bir sanat olarak doğan sinema, kendisinden önce var olan farklı sanatların imkânlarından yararlanmıştır ve günümüzde de yararlanmaya devam etmektedir. Sinemanın çeşitli ölçülerde yararlandığı sanatların ...
 • Yalova ili yerli ağzı 

  Çelik, Anıl (Hiper Yayın, 2020-01-01)
 • Daz ve dazlak sözcükleri hakkında 

  Çelik, Anıl (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021-04-01)
  Türkçede anlam genişletici ya da anlam değiştirici kimi eklerle muhtelif şekillerde teşekkül etmiş olmalarına karşın taban anlamlarına geri dönen ve “döngülü sözcükler” olarak adlandırılabilecek kimi sözcükler vardır. Bu ...
 • Faruk Nafiz Çamlıbel’in Mermer Beşik adlı senaryosu üzerine bir inceleme 

  Şen, Can; Şahinkaya, Şeyma (Selçuk Üniversitesi, 2021-04)
  Türk edebiyatında çeşitli eserleriyle kendilerine önemli bir yer edinmiş kimi şairlerin/yazarların külliyatlarında geri planda kalan, unutulan eserler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu isimlerden birisi de şair kimliğiyle ...
 • İsmail Bozkurt’un romanlarına Hippolyte Taine’in yaklaşımıyla bakmak 

  Şen, Can (Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu Vakfı, 2020-10)
  İsmail Bozkurt, 1990’lardan günümüze kadar yayımladığı beş roman ile Kıbrıs Türk edebiyatında adından söz ettiren bir yazar olmuştur. Onun romanlarını önemli kılan özellikler Kıbrıs Türk varoluş mücadelesini yaşantıya ...
 • İki yazarın hatıraları üzerine bir karşılaştırma: Kırk Yıl ve Edebî Hatıralar’da Hüseyin Cahit Yalçın 

  Şen, Can (Ordu Üniversitesi, 2020-07)
  Karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri büyük ölçüde hikâye, roman, tiyatro gibi kurmaca türler ile şiir üzerine yapılmaktadır. Bu makalemizde daha farklı olarak iki yazarın hatıralarını karşılaştırmalı olarak değerlendireceğiz. ...
 • Celâleddin Ezine’nin hayatı ve eserleri üzerine genel bir değerlendirme 

  Şen, Can (2020-04)
  Baba tarafından Ezine/Çanakkaleli olan Celâleddin Ezine babasının görev yeri olan Sakız adasında 1899’da doğmuş ve 1972’de İstanbul’da vefât etmiştir. Yükseköğrenimini Almanya ve Fransa’da gören Ezine, 1930’lu ve 1940’lı ...
 • Şinasi'nin şiir çevirileri üzerine bir inceleme 

  Şen, Can (2020)
  Türk edebiyatına Batı edebiyatlarından ciddi anlamda çeviri faaliyetleri Tanzimat döneminde başlamıştır. Bu dönemde özellikle daha fazla etkileşimde olduğumuz için Fransız edebiyatından çeviriler yapılmıştır. Yeni Türk ...
 • İsmail Bozkurt’un Kaza romanında Kıbrıs Türk halk kültürü 

  Şen, Can; Erol Çalışkan, Şerife Seher (2020-01)
  İsmail Bozkurt (d. 1940) Kıbrıs Türk edebiyatının yaşayan romancılarından birisidir. İlk romanı Yusufçuklar Oldumu? 1987’de yayımlanan Bozkurt, bu ilk romanından beşinci romanı Kaza’ya (2016) kadar tüm romanlarındaKıbrıs ...
 • Tuğrul Tanyol’un şiirlerinde çocuk teması 

  Öner, Haluk (Artshop, 2017)
 • Firdevsü’l-İkbal’de geçen ”aral, atav, töbek/tübek” sözcükleri üzerine 

  Kaman, Sevda (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2019)
  Hive Hanları tarihini anlatan Klasik dönem sonrası Çağatay Türkçesi ile yazılan Firdevsü’l-ikbâl’i yalnızca tarihî bir metin olarak görmemek gerekmektedir. Yazarı Şir Muhammed Mirab Mûnis (1778-1829); hanlık teşkilatı, ...
 • Hulki Aktunç’un “Madi Hayat In The Dark” adlı öyküsünde argo 

  Kaman, Sevda (Researcher:Social Science Studies, 2019)
  Şiir, roman, öykü, deneme gibi farklı türlerde eserler kaleme alan Hulki Aktunç’un edebî karakterini oluşturan unsurların başında dil hassasiyeti gelir. Kadıköy sokaklarının çok kültürü ortamında temellerini attığı argo ...
 • Edirne’ye dair bir kehanet risalesi: Takvim-i beşaret 

  Kaman, Sevda (Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-12-21)
  İnsanın bilinmezi ve geleceği öğrenme arzusu, onu gök cisimlerinin insanları ve olayları tesiri altına aldıklarını, bu cisimlerin içinde bulunduğu sistemin incelenip yorumlanmasıyla geçmişe ve geleceğe, gaibe dair bilgiler ...
 • Baykuş kelimesi ve baykuşla ilgili inançlar üzerine 

  Kaman, Sevda (Turkish Studies, 2015)
  Kuşlar, yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. İnsanların uçmasına imrendiği yetenekleriyle kuşlar, hayvanlar içerisinde daima ön plana çıkmış, güzel sanatların konusu olmuştur. İnsan, kuşların ...
 • Hüseyin Baykara Divanı’nın bilinmeyen bir nüshası üzerine 

  Kaman, Sevda (MUTAD, 2019)
  Herat’ı açtığı okullarla, düzenlediği meclislerle, sanatçı ve ilim insanlarını koruyan tavrıyla önemli bir merkez haline getiren Ebu’l-gâzi Sultân Hüseyin bin Mirzâ (H 842-911/M.1438-1506) şair hükümdarlardan biridir. ...
 • Ahmet Erhan'ın şiirlerinde argo ve sövgü 

  Kaman, Sevda (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016)
  Ödüllü şiirleriyle 1980’lerin başında adını duyuran, şiirleri yabancı dillere çevrilen Ahmet Erhan, Çağdaş Türk şiirinin karamsar şairlerinin başında gelir. İlk şiirleri 1976 yılında dergilerde yayımlanmaya başlayan şairin ...
 • Firdevsü’l-İkbal’de geçen ağırlık, mesafe ve uzunluk ölçü adları 

  Kaman, Sevda (Bartın Üniversitesi, 2018)
  Orta Asya Türk tarihinin son döneminin en önemli yerli kaynaklarından birisi olan Firdevsü’l-İkbâl, Hîve hanlarından El Tüzer Han’ın (1804-1806) emri üzerine Kongrat hanedanının ilk tarihçisi Mûnis ile Mûnis’in ölümünden ...
 • Fuat Köprülü’nün yüksek tahsil ve yabancı dil üzerine görüşleri 

  Kaman, Sevda (Gece Kitaplığı, 2017)
  Mehmet Fuat Köprülü; Türk edebiyatı tarihi, Türkoloji, Türk tarihi, sos-yolojisi, folkloru gibi farklı disiplinler üzerine sayısı bini aşan çalışmalarıy-la sadece ülkemizin değil Avrupa’nın da saydığı mümtaz âlimlerden ...
 • Çağatay Türkçesinde gülme çeşitlerini karşılayan fiiller 

  Kaman, Sevda (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Antik çağdan günümüze felsefik, psikolojik, sosyolojik yaklaşımlarla insanın neye, niçin güldü-ğü sorgulanmış; insanın konuşmayı bilmeden önce mi yoksa dili geliştirdiğinde mi gülebildiği soru-suna cevap aranmıştır. Günümüz ...
 • Latife Tekin'in Buzdan Kılıçlar romanındaki sosyolekt algısı yoksulların dili 

  Kaman, Sevda (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
  Dilin toplum ile ilişkisi çok yönlü ve karmaşıktır. Bireylerin toplumsallaşma sürecinde kazandığı özellikler, dil üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Böylelikle her bireyin kendine özgü dil kullanımı olarak ifade ...

View more