Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Anıl
dc.date.accessioned2020-01-08T08:21:52Z
dc.date.available2020-01-08T08:21:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2148-2691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2264
dc.description.abstractAğızlar hakkındaki çalışmalar sosyal bilimlerin çeşitli dallarını ilgilendiren önemli veriler içerir. Söz konusu sosyal bilim alanlarından birisi de halk bilimidir. Halk biliminin kavram alanına giren dil malzemelerinden çocuk oyunları ile ilgili olanlar Yalova İli Yerli Ağzı’nda çeşitli niteliksel sebeplerle ön plana çıkmıştır. Ağız verilerinin dil bilimi dışındaki sosyal bilim alanları açısından da değerlendirilmesi gerekir. Ortaya çıkan verilerin tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi ancak buşekilde m(mk(n olabilir. ”u araştırmada, Yalova İli Yerli Ağzı’nın çocuk oyunları ile ilgili söz varlığı ele alınmış ve böylece bu kavram alanına ilişkin bir örneklem meydana getirilmeye çalışılmıştır.Listelenen maddelerin altında derleme metinlerinden seçilmiş cümle örneklerine yer verilmiştir. Araştırmanın temel gayesi dil ile ilgili bir çalışmanın ortaya çıkardığı folklorik malzemeyi halk bilimi araştırmacılarının dikkatine sunmaktır.en_US
dc.description.abstractDialectical researches contains important data on different areas of Social Sciences. One of these areas is folklore. Concepts related to children's games which belongs to research field of folklore have come to the forefront with various qualitative reasons in Local Dialect of Yalova. The using of dialectical datas in other disciplines of social sciences as well as linguistics is very necessary for the data to be fully evaluated. In this research, acquired vocabulary related to aforesaid conceptional field is tried to be listed and explained. In this way, a sampling about the subject is constituted. Under the listed headwords, sentence examples from compiled texts are given. The main aim of this research is to present the folkloric material obtained from a linguistic study to the attention of folklore researchers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherResearcher: Social Science Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuk oyunlarıen_US
dc.subjectHalk bilimien_US
dc.subjectDil araştırmasıen_US
dc.subjectChildren’s gamesen_US
dc.subjectDialectsen_US
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.titleYalova ili yerli ağzının çocuk oyunlarıyla ilgili söz varlığıen_US
dc.title.alternativeVocabulary related to children’s games in local dialect of Yalovaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalResearcher: Social Science Studiesen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6035-5303en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record