Show simple item record

dc.contributor.authorÖner, Haluk
dc.date.accessioned2020-01-08T08:47:48Z
dc.date.available2020-01-08T08:47:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationÖNER HALUK (2014). Taşrada Varoluş: Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler Romanı Üzerine Bir İnceleme. Journal of Turkish Studies, 9(Volume 9 Issue 6), 859-864., Doi: 10.7827/TurkishStudies.6614, (Kontrol No: 3523078)en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2268
dc.description.abstractSon dönem Türk romanında nitelik ve nicelik bakımından yaşanan yükseliş okurları seçici bir tavır takınmaya zorlamaktadır. Romanların sayıca çokluğu, romanlardaki posmodernist etkilerin artışı da farklı okur profillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hasan Ali Toptaş, hem nitelikli okur profilinin ortaya çıkmasına yardım eden hem de roman Türk edebiyatında roman türünün gelişimine katkıda bulunan önemli bir yazardır. Son dönem Türk romanında üslubu ve kurgulama biçimleriyle kendine önemli bir yer edinmiş, yazmakla yaşamak arasında doğal bağlar kurmuş bir romancıdır. Gölgesizler, Bin Hüzünlü Haz, Heba, Uykuların Doğusu gibi eserlerinde “Doğu”lu olmanın, Modernizm’in, Postmodernizm’in, varoluşçu sorgulamalarının, büyülü gerçekçiliğin izlerini görmek bu konularda yazılmış çeşitli makaleleri okumak mümkündür. Bu makale Hasan Ali Toptaş romanları arasında çok anlamlılığı ve çok boyutluluğu ile önemli bir yer tutan Gölgesizler romanına genel bir bakışı içermektedir. Kurgulanışı, taşıdığı modernist ve postmodernist unsurları, şiirsel dili, mekân ve karakter betimlemeleri, iç içe geçmiş parçacıkları birleştiren bütünlüklü yapısı ile ele alınan Gölgesizler romanı son dönem Tük romanı için önemli bir gelişim hamlesi olarak kabul edilmelidir. Bu makalede Gölgesizler romanının Türk romanı için hangi açılardan önemli olduğu üzerinde durulacak, kurgu ve anlatım biçiminin incelikleri hakkında ayrıntı verilecektiren_US
dc.description.abstractIn late period Turkish novels, the readers are expected to adopt a selective attitude since there is an increase in both quality and quantity. Also the increase of postmodernist effects led to come out a variety of reader profiles because of the large number of novels. Hasan Ali Toptaş is an important author who contributed both for the improvement of the novel in Turkish literature and also for the formation of qualified readers. He gained ground for himself in Turkish literature with his style and form offiction editing and also he is a novelist who is able to create natural bonds between living and writing. It is possible to see the symbols and traces of magical reality, being an easterner, existentialist inquisition, modernism and postmodernism in hisworks such asGölgesizler, Bin Hüzünlü Haz, Heba, Uykuların Doğusu.This study contains a general view about Gölgesizler, which has an important place in Hasan Ali Toptaş’s literary works with its polysemy and multidimensional structure. Within its fiction editing, modernist and postmodernist aspects, poetic language, imageries of scene and character and united structure with integrated particles, Gölgesizler is accepted as an unique breakthrough as a part of late period Turkish novels.In this study, to what extend Gölgesizleris significant for Turkish literature will be emphasized and the details will be given about the courtesy of fiction editing and form of expression.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherJournal of Turkish Studiesen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.6614en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasan Ali Toptaşen_US
dc.subjectGölgesizleren_US
dc.subjectModernizmen_US
dc.subjectPostmodernizmen_US
dc.subjectTurkish novelen_US
dc.subjectTurkish literatureen_US
dc.subjectTürk romanıen_US
dc.subjectTürk edebiyatıen_US
dc.titleTaşrada varoluş: Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler romanı üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternativeExistence in urban: the analyze of the novel named Gölgesizler by Hasan Ali Toptaşen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Turkish Studiesen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5979-180Xen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage859en_US
dc.identifier.endpage864en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record