Show simple item record

dc.contributor.authorKaman, Sevda
dc.date.accessioned2020-03-17T07:13:15Z
dc.date.available2020-03-17T07:13:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKaman, S. (2015). Baykuş Kelimesi ve Baykuşla İlgili İnançlar Üzerine. TURKISH STUDİES, 10 (8), s. 1137-1154tr_TR
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2724
dc.description.abstractKuşlar, yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. İnsanların uçmasına imrendiği yetenekleriyle kuşlar, hayvanlar içerisinde daima ön plana çıkmış, güzel sanatların konusu olmuştur. İnsan, kuşların türlerini, fiziki özelliklerini ve davranışlarını gözlemlemiş; kuşlardan bazılarını uğurlu, bazılarını uğursuz saymıştır. Bu makalede Antarktika dışında dünyanın her yerinde yaşayan ve insanların dikkatini her daim çeken, çoklukla uğursuzluk getireceğine inanılan, son günlerde modanın popüler bir figürü haline gelen baykuş kelimesi ve baykuşla ilgili inançlar üzerinde durulmuştur. Makalenin birinci bölümünde zararlı ve kemirici hayvanları avlamakla geçinen, başlarında iki tepelik bulunan yırtıcı gece kuşlarının ortak adı olarak tanımlanan (MBTS: 117) baykuş’un halk inanışlarındaki durumu, baykuşa yüklenen anlamlar ile ilgili bilgiler derlenmiştir. Daha sonra baykuşun şamanlardan günümüze Türk kültüründeki yeri üzerinde durulmuştur. Makalenin ikinci bölümünde baykuşun birçok türü olduğu vurgulanmıştır. Tarihî ve çağdaş Türkçe yazılı belgelerdeki örneklere dayandırılarak Eski Türkçeden itibaren baykuşa karşılık gelen ügi/yapāķulaķ/ķoburġa kelimeleri incelenmiştir. Bu kelimeler incelenirken etimolojileri, kelimelerin tarihî dönemlerdeki şekilleri, ağızlardaki ve modern lehçelerdeki karşılıkları verilmiştir. Makalenin üçüncü bölümünde ise baykuş kelimesinin etimolojisi incelenmiş ve kelimenin tarihî seyri üzerinde durulmuş; ardından baykuşa verilen diğer isimlere de yer verilmiştir. Bu çalışmanın son bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. Baykuşa verilen isimlere bakıldığında halk inançlarının dile olan etkisi de gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTurkish Studiestr_TR
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.8008tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBaykuştr_TR
dc.subjectİnançtr_TR
dc.subjectMitolojitr_TR
dc.subjectEtimolojitr_TR
dc.subjectFaithtr_TR
dc.subjectMythologytr_TR
dc.subjectEtymologytr_TR
dc.titleBaykuş kelimesi ve baykuşla ilgili inançlar üzerinetr_TR
dc.title.alternativeBelieves about the "owl" and on the word "owl"tr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalTurkish Studiestr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0001-8167-8961tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue8tr_TR
dc.identifier.startpage1137tr_TR
dc.identifier.endpage1154tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record