Recent Submissions

 • Edirne’ye dair bir kehanet risalesi: Takvim-i beşaret 

  Kaman, Sevda (Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-12-21)
  İnsanın bilinmezi ve geleceği öğrenme arzusu, onu gök cisimlerinin insanları ve olayları tesiri altına aldıklarını, bu cisimlerin içinde bulunduğu sistemin incelenip yorumlanmasıyla geçmişe ve geleceğe, gaibe dair bilgiler ...
 • Latife Tekin'in Buzdan Kılıçlar romanındaki sosyolekt algısı yoksulların dili 

  Kaman, Sevda (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
  Dilin toplum ile ilişkisi çok yönlü ve karmaşıktır. Bireylerin toplumsallaşma sürecinde kazandığı özellikler, dil üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Böylelikle her bireyin kendine özgü dil kullanımı olarak ifade ...
 • Adalet Ağaoğlu'nda bir anlatım tekniği olarak kurgu sorunları 

  Balık, Macit (Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 2013)
  Türk edebiyatının, kurgu sorunları üzerine titizliğiyle de bilinen, önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu (d.1929) romanlarının tümünde yazar profiliyle öne çıkan, ya da otobiyografik göndermeli farklı roman kişilerine yer ...
 • Ağrı türküleri üzerine bir değerlendirme 

  Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal; Aslan, Celal (Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 2008)
 • Ferit Edgü'nün Kaçkınları'na psikanalitik bir yaklaşım denemesi 

  Balık, Macit (Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 2009)
  1950 kuşağının önemli isimlerinden biri olan Ferit Edgü'nün (d. 1936) ilk öykülerinde, belirgin bir biçimde karamsar bir atmosfer öne çıkar. Ġlk dönem öykü kişileri; yaşadıkları dünyaya yabancı, yaşama tutunmada ...
 • Bir sahtekârlık suçlaması: Bir Düğün Gecesi Huxley'den aşırma mı? 

  Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal (Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2008)
 • Biyografiden romana romandan yaşama: Cevdet Kudret'in Sınıf Arkadaşları'nda toplumsal belleği okumak 

  Balık, Macit (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
  Türk edebiyatında toplumsal meseleler edebiyatın odağa aldığı meseleler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yanı sıra romancıların birçoğunun ilk romanlarında biyografik gerçekliklerini kurgunun ana malzemesi haline ...
 • Gelenek ve 1980 kuşağı şiiri 

  Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
  Türk şiirinde gelenek kavramına bakıldığı zaman özellikle Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası dönemlerde kavramın bir sorunsal olarak gündeme geldiğini söylemek yanlış olmaz. Yeni Türk şiirinin süreç ...
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun piyeslerinde anlatıcı 

  Şen, Can (Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019)
  Türk edebiyatında büyük ölçüde romancı kimliği ile tanınan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, aslında yayın hayatına tiyatro ile adım atmıştır. Yayımlanan ilk eseri 1909 tarihli Nirvana adlı piyestir. II. Meşrutiyet’in ...
 • Nazlı Eray öyküsünde kentli kadın kimliği 

  Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal (Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2008)
 • Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm ve Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanlarında büyülü gerçekçilik 

  Balık, Macit (III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, 2009)
  Latife Tekin (d. 1957) ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm (1983) ile birlikte dönemin egemen roman anlayışının dışında farklı bir teknik ve dil geliştirmiştir. Tekin'in ilk dönem yapıtlarında köyden kente göç, yoksulluk kent ...
 • Ömer Polat'ın romanlarında taşra düzeni 

  Balık, Macit (II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 2008)
 • 1970 kuşağı şiirinde işçi ve köylü 

  Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
  Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi hassasiyetin izdüşümleri ilk olarak Nâzım Hikmet’le özdeşleşen 1940 kuşağı şairlerinde görülür. Toplumcu gerçekçi /sosyalist şiir anlayışındaki ikinci kuşak ise ...
 • Tasavvufun kurgulanış biçimleri: anka ve aşk 

  Öner, Haluk (Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 2014)
  Türk İslam yaşamının mistik boyutu olan Tasavvuf, bir düşünce biçimi olmasının yanı sıra tarihsel süreç boyunca gündelik yaşamı etkileyen bir davranış biçimidir. Anadolu’nun Türk İslam kültürüyle yoğrulan bir coğrafyaya ...
 • Bir göçebe ruh Yahya Kemal Beyatlı 

  Öner, Haluk (Türk Göç Sempozyumu, 2016)
  Yahya Kemal Beyatlı, çevre, kültür, tecrübe birlikteliğini hem sanatını hem şahsiyetini oluştururken bir araya getirmiştir. Bu birliktelikler kimi zaman ortaya tezatlık çıkarmış olsa da bu tezatlık onun sanat ve tecrübesini ...
 • Cumhuriyet dönemi Türk şiir poetikalarının toplumsallık boyutu 

  Öner, Haluk (Bartın Üniversitesi, 2016)
  En köklü ve tarihsellik serüveni en uzun edebi tür olan şiirin de süreç boyunca toplumsal değişimin estetik kaydını tuttuğu söylenebilir. Şiir, bu kaydı mazmun, benzetme, analoji, imge, söylem, metafor, sözcük ve dizelerin ...
 • Locatives as small clauses 

  Kuram, Kadri (2019-12-18)
  Locative phrases are assumed to denote the place where the event denoted by the predicate of the sentence takes place. Recent studies, however, have revealed that there is more to locatives than meets the eye. One ...
 • Türkçede gizli özneler 

  Kuram, Kadri (Mevlana International Congress on Philosphy and Teology, 2017)
 • Transformational approach to psych verbs: evidence from Turkish 

  Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
  Psychological verbs have two surface mapping structures: experiencer-theme (fear type) and theme-experiencer (frighten type). These verbs are undeniably semantically related and their having different mapping structures ...
 • Türkçede -ıp eki taşıyan tümceciklerin sözdizimi ve anlambilimi 

  Kuram, Kadri (Mevlana International Congress on Philosphy and Teology, 2017)

View more