• 1970 kuşağı şiirinde işçi ve köylü 

   Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
   Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi hassasiyetin izdüşümleri ilk olarak Nâzım Hikmet’le özdeşleşen 1940 kuşağı şairlerinde görülür. Toplumcu gerçekçi /sosyalist şiir anlayışındaki ikinci kuşak ise ...
  • Adalet Ağaoğlu'nda bir anlatım tekniği olarak kurgu sorunları 

   Balık, Macit (Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 2013)
   Türk edebiyatının, kurgu sorunları üzerine titizliğiyle de bilinen, önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu (d.1929) romanlarının tümünde yazar profiliyle öne çıkan, ya da otobiyografik göndermeli farklı roman kişilerine yer ...
  • Ağrı türküleri üzerine bir değerlendirme 

   Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal; Aslan, Celal (Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 2008)
  • Bir göçebe ruh Yahya Kemal Beyatlı 

   Öner, Haluk (Türk Göç Sempozyumu, 2016)
   Yahya Kemal Beyatlı, çevre, kültür, tecrübe birlikteliğini hem sanatını hem şahsiyetini oluştururken bir araya getirmiştir. Bu birliktelikler kimi zaman ortaya tezatlık çıkarmış olsa da bu tezatlık onun sanat ve tecrübesini ...
  • Bir sahtekârlık suçlaması: Bir Düğün Gecesi Huxley'den aşırma mı? 

   Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal (Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2008)
  • Biyografiden romana romandan yaşama: Cevdet Kudret'in Sınıf Arkadaşları'nda toplumsal belleği okumak 

   Balık, Macit (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
   Türk edebiyatında toplumsal meseleler edebiyatın odağa aldığı meseleler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yanı sıra romancıların birçoğunun ilk romanlarında biyografik gerçekliklerini kurgunun ana malzemesi haline ...
  • Cumhuriyet dönemi Türk şiir poetikalarının toplumsallık boyutu 

   Öner, Haluk (Bartın Üniversitesi, 2016)
   En köklü ve tarihsellik serüveni en uzun edebi tür olan şiirin de süreç boyunca toplumsal değişimin estetik kaydını tuttuğu söylenebilir. Şiir, bu kaydı mazmun, benzetme, analoji, imge, söylem, metafor, sözcük ve dizelerin ...
  • Dilbilim ve evrensel dilbilgisi 

   Kuram, Kadri (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2018)
   Dilbilim dünyada yüz yıla yakın bir süredir bağımsız bir araştırma alanı olarak kendine yer bulmasına rağmen Türkiye’de ancak yakın zamanda kısmen bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Genellikle filoloji ile karıştırılan ...
  • Düşünsel eylemlere dönüşümsel yaklaşım 

   Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
   Düşünsel eylemler, görünüşte iki farklı döşeme yapısına sahiptir: Deneyimci-Konu ve Konu-Deneyimci. Anlamsal olarak inkar edilemeyecek bir ilişkisi bulunan iki tür eylemin (kork- ve korkut-) iki farklı döşeme sergilemesi ...
  • Edirne’ye dair bir kehanet risalesi: Takvim-i beşaret 

   Kaman, Sevda (Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-12-21)
   İnsanın bilinmezi ve geleceği öğrenme arzusu, onu gök cisimlerinin insanları ve olayları tesiri altına aldıklarını, bu cisimlerin içinde bulunduğu sistemin incelenip yorumlanmasıyla geçmişe ve geleceğe, gaibe dair bilgiler ...
  • Ferit Edgü'nün Kaçkınları'na psikanalitik bir yaklaşım denemesi 

   Balık, Macit (Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 2009)
   1950 kuşağının önemli isimlerinden biri olan Ferit Edgü'nün (d. 1936) ilk öykülerinde, belirgin bir biçimde karamsar bir atmosfer öne çıkar. Ġlk dönem öykü kişileri; yaşadıkları dünyaya yabancı, yaşama tutunmada ...
  • Gelenek ve 1980 kuşağı şiiri 

   Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
   Türk şiirinde gelenek kavramına bakıldığı zaman özellikle Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası dönemlerde kavramın bir sorunsal olarak gündeme geldiğini söylemek yanlış olmaz. Yeni Türk şiirinin süreç ...
  • Latife Tekin'in Buzdan Kılıçlar romanındaki sosyolekt algısı yoksulların dili 

   Kaman, Sevda (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
   Dilin toplum ile ilişkisi çok yönlü ve karmaşıktır. Bireylerin toplumsallaşma sürecinde kazandığı özellikler, dil üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Böylelikle her bireyin kendine özgü dil kullanımı olarak ifade ...
  • Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm ve Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanlarında büyülü gerçekçilik 

   Balık, Macit (III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, 2009)
   Latife Tekin (d. 1957) ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm (1983) ile birlikte dönemin egemen roman anlayışının dışında farklı bir teknik ve dil geliştirmiştir. Tekin'in ilk dönem yapıtlarında köyden kente göç, yoksulluk kent ...
  • Locatives as small clauses 

   Kuram, Kadri (2019-12-18)
   Locative phrases are assumed to denote the place where the event denoted by the predicate of the sentence takes place. Recent studies, however, have revealed that there is more to locatives than meets the eye. One ...
  • Nazlı Eray öyküsünde kentli kadın kimliği 

   Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal (Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2008)
  • The organization of functional heads and tense aspect mood interpretation in Turkish 

   Kuram, Kadri (Newcastle Üniversitesi, 2015)
   This dissertation investigates the IP-related categories and how the verbal domain of Turkish is organized. Within the theory of Universal Grammar, there are three major approaches to the IP domain of languages. The ...
  • Ömer Polat'ın romanlarında taşra düzeni 

   Balık, Macit (II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 2008)
  • Tasavvufun kurgulanış biçimleri: anka ve aşk 

   Öner, Haluk (Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 2014)
   Türk İslam yaşamının mistik boyutu olan Tasavvuf, bir düşünce biçimi olmasının yanı sıra tarihsel süreç boyunca gündelik yaşamı etkileyen bir davranış biçimidir. Anadolu’nun Türk İslam kültürüyle yoğrulan bir coğrafyaya ...
  • Transformational approach to psych verbs: evidence from Turkish 

   Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
   Psychological verbs have two surface mapping structures: experiencer-theme (fear type) and theme-experiencer (frighten type). These verbs are undeniably semantically related and their having different mapping structures ...