• Abdülkerim Sabit ve Sabah-ı İnşirah’ı üzerine bir inceleme 

      Balık, Macit; Şahin, Kürşat Şamil (Researcher: Social Science Studies, 2018)
      Türk edebiyatında Tanzimat ikinci nesil ile Servet-i Fünûn arasındaki dönem “Ara Nesil” olarak isimlendirilir. Kendilerinden önceki neslin izlerini taşımakla birlikte sonraki kuşağın da sanat anlayışlarının hazırlayıcısı ...