• İsmail Bozkurt’un Kaza romanında Kıbrıs Türk halk kültürü 

      Şen, Can; Erol Çalışkan, Şerife Seher (2020-01)
      İsmail Bozkurt (d. 1940) Kıbrıs Türk edebiyatının yaşayan romancılarından birisidir. İlk romanı Yusufçuklar Oldumu? 1987’de yayımlanan Bozkurt, bu ilk romanından beşinci romanı Kaza’ya (2016) kadar tüm romanlarındaKıbrıs ...