• A study on destination image perceptions of domestic tourists 

   Sürücü, Çağrı; Avcı, Özkan (Pro Global Science Association, 2023-11-29)
   The concept of destination image has turned into a widely researched concept to revitalize local regions. As various regions develop in tourism, they give tourists or potential tourists more choice rights, and individuals' ...
  • Bandırma ve çevresi marka imajının oluşumuna yönelik yol haritası 

   Kasapoğlu, Cihangir (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2018)
   Kentler ürünler, kurumlar, örgütler gibi markalaşmaya gereksinimi olan alanlardır. Kent imajının oluşumu için pazarlama iletişimi tekniklerinin geleneksel tekniklerden farklı bir yapısı bulunmaktadır. Kavaratzis (2004)’e ...
  • Bartın'da okuntu geleneği: Düğüncü kadınlar 

   Kasapoğlu, Cihangir (Gece Kitaplığı, 2021)
   Bartın Araştırmaları II adlı bu eser; yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın şehri ile ilgili 15 araştırmacı tarafından kaleme alınmış 13 farklı konuda yazılmış makaleden oluşmaktadır. Kitapta ele alınan konular ...
  • Communism propaganda in Soviet Armenia 

   Türk, Mehmet Sezai; Darı, Abdülhakim Bahadır; Avcı, Özkan (Terazi Yayıncılık, 2022-06-08)
   The Soviet Union brought communist regimes to power in the socialist republics affiliated to it and spread communist propaganda to ensure that the people embraced these regimes. The Soviet administration used discourses ...
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sovyet Revizyonizmi’ne karşı kitapların propaganda amaçlı kullanımı 

   Türk, Mehmet Sezai; Avcı, Özkan; Baytimur, Tuğba (Türk Kütüphaneciliği Derneği, 2021-06-30)
   Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nde Sovyet Revizyonizmi olarak adlandırılan ve Marksizm’e ihanet olarak değerlendirilen Kruşçev’in politikaları, Soğuk Savaş içerisinde Çin-Sovyet Ayrılığı olarak bilinen dönemin başlamasına yol ...
  • Dijitalleşen dünyada mahremiyet algısı ve örnek bir araştırma 

   Avcı, Özkan (Paradigma Akademi, 2023-10-01)
   Mahremiyetlerin sergilendiği dijital dünyada yer alan yeni medya ortamları geleneksel iletişim araçlarına (radyo, gazete ve televizyon gibi) nazaran kullanıcısının söz sahibi olduğu monolog yerine diyaloğa dayalı ortamlardan ...
  • Duygusal zeka ve iletişim 

   Avcı, Özkan (Beta Yayınevi, 2019-10-01)
   Pozitif bir hayat sürmek için hem duygusal zekâya hem de sağlıklı bir iletişim dokusuna sahip olmak önemlidir. Bu bağlamda kitapta “duygu, zekâ, duygusal zekâ, iletişim ve iletişim becerileri” konuları ele alınmıştır. ...
  • Emniyet kemerinin trafik güvenliğindeki rolü: Kamu spotlarının nitel analizi 

   Gülada, Mehmet Ozan; Avcı, Özkan; Çakı, Caner (Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2023-04-30)
   Trafikte emniyet kemerinin kullanımı, meydana gelebilecek trafik kazalarında ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle yasal düzenlemeler, trafikte motorlu taşıt kullanan sürücülerin emniyet kemeri ...
  • Girişimcilik eğitiminin meslek yüksekokulları öğrencileri açısından öneminin ve gerekliliğinin incelenmesi 

   Akkaya, Yahya; Bardak, Timuçin; Akçalı, Kadri (Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03)
   Literatürde girişimci (müteşebbis), emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere tedarik eden ve uygun şekilde birleştiren kimse ...
  • İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin posterler üzerinden bilgi gizleme propagandası 

   Çakı, Caner; Darı, A. Bahadır; Avcı, Özkan (Sosyal Mucit Academic Review, 2022-06-29)
   In the Second World War(SWW), intelligence played an important role in winning the war for both the Allied-Powers and the Axis-Powers. During the war, both sides aimed to prevail against each other by using the intelligence ...
  • İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da antisemitist medya: Je Suis Partout Gazetesi üzerine bir inceleme 

   Çakı, Caner; Avcı, Özkan (Erciyes İletişim Dergisi, 2022-01-31)
   İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının Fransa’yı işgalinden sonra Üçüncü Fransız Cumhuriyeti yıkılmış ve yerine Vichy Fransa’sı adı verilen antisemitist bir rejim kurulmuştur. Bu dönemde Nazi Almanya’sının Fransa’yı ...
  • İletişim engellerini ölçmeye yönelik bir araştırma: Bartın Üniversitesi örneği 

   Avcı, Özkan; Sürücü, Çağrı (IMASCON, 2018-11-25)
   Bireyler arasında çeşitli kanallar vasıtasıyla sözlü veya sözsüz olarak mesajların iletilmesi sürecinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu durumda kişilerarası iletişim sürecini engelleyen unsurlar ortaya çıkmaktadır. ...
  • İstanbul şehir marka imajının İngilizce sosyal medya paylaşımları üzerinden kavram haritası yöntemiyle analizi 

   Kasapoğlu, Cihangir (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Markaların mesajlarına maruz kalan tüketicilerin zihinlerine yerleşen çeşitli kavramlar başka kavramları da çağrıştırarak adeta bir ağ haline dönüşür. Marka yöneticileri ise stratejilerini bu çağrışımlar doğrultusunda ...
  • Kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde etkili olan faktörler 

   Başkol, Melih; Tokmak, Gizem; Kasapoğlu, Cihangir (International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2015)
   Üniversiteler, özellikle gelişmekte olan şehirlerin ulusal ve uluslararası anlamda pazarlanması için oldukça etkili olan kurumlardır. Olumlu bir kent imajı ve üniversite imajı algısının, üniversitenin iç müşterisi olan ...
  • Konaklama işletmeleri çalışanlarının iletişim becerileri üzerine bir araştırma 

   Avcı, Özkan; Sürücü, Çağrı (2024-05-19)
   İletişim, işletmelerin kültürünü oluşturmaktadır. Açık ve destekleyici iletişim ortamları, çalışanların kendilerini ifade etmelerini, fikirlerini paylaşmalarını ve işletmelerde daha mutlu ve motive olmalarını sağlamaktadır. ...
  • Kriz iletişiminde reklamın kullanımı ve 2006 yılı kuş gribi krizi örneği 

   Kasapoğlu, Cihangir (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu araştırmada kriz iletişiminde reklamın kullanım yöntemlerinin belirlenmesi ve 2006 yılında ortaya çıkan ?kuş gribi krizi?nde kullanılan kriz reklamı uygulamalarının iletişim etkinliğinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır.İlk ...
  • Marka kavram haritalarında metin madenciliği yöntemlerinin kullanımına yönelik kavramsal bir çalışma 

   Kasapoglu, Cihangir; Aksoy, Ramazan; Başkol, Melih (Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2020-05-31)
   Marka kavram haritaları marka çağrışımlarının gücünü, benzersizliğini ve tercih edilebilirliği ölçen ve bunları görselleştiren etkili bir yöntemdir. Marka imajı araştırmalarında çevrimiçi kullanıcı türevli içeriklere olan ...
  • Markalaşan akıllı kentler 

   Kasapoğlu, Cihangir (Hiperyayın, 2021)
   İş dünyasında, savaşın yerini uluslararası rekabetin, erzak ve mühimmatın yerini mal, teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşüm başlamıştır. Başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ve bunlara uygun faaliyetlerin, ...
  • Meslek yüksekokullarının sorunları ve çözüm önerileri 

   Akkaya, Yahya; Sarı, Murat; Akçalı, Kadri; Bardak, Timuçin (Başkent Üniversitesi, 2017-10)
   Ülkemizde ön lisans düzeyinde eğitim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İki yıllık süre ile eğitim veren meslek yüksekokulları yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir yere ...
  • Milan Nedić iktidarında Sırp toplumunda düşman inşası propagandasına yönelik bir inceleme 

   Avcı, Özkan; Çakı, Caner (2020)
   Mihver Devletleri, 18 Nisan 1941 tarihinde Yugoslavya Krallığı’nıişgal ederek topraklarını kendi aralarında paylaşmıştır. Sırbistan’da iseUlusal Kurtuluş Hükümeti adında Almanya’nın güdümünde bir devletkurulmuş, Başbakanlığına ...