• Girişimcilik eğitiminin meslek yüksekokulları öğrencileri açısından öneminin ve gerekliliğinin incelenmesi 

   Akkaya, Yahya; Bardak, Timuçin; Akçalı, Kadri (Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03)
   Literatürde girişimci (müteşebbis), emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere tedarik eden ve uygun şekilde birleştiren kimse ...
  • İstanbul şehir marka imajının İngilizce sosyal medya paylaşımları üzerinden kavram haritası yöntemiyle analizi 

   Kasapoğlu, Cihangir (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Markaların mesajlarına maruz kalan tüketicilerin zihinlerine yerleşen çeşitli kavramlar başka kavramları da çağrıştırarak adeta bir ağ haline dönüşür. Marka yöneticileri ise stratejilerini bu çağrışımlar doğrultusunda ...
  • Kriz iletişiminde reklamın kullanımı ve 2006 yılı kuş gribi krizi örneği 

   Kasapoğlu, Cihangir (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu araştırmada kriz iletişiminde reklamın kullanım yöntemlerinin belirlenmesi ve 2006 yılında ortaya çıkan ?kuş gribi krizi?nde kullanılan kriz reklamı uygulamalarının iletişim etkinliğinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır.İlk ...
  • Meslek yüksekokullarının sorunları ve çözüm önerileri 

   Akkaya, Yahya; Sarı, Murat; Akçalı, Kadri; Bardak, Timuçin (Başkent Üniversitesi, 2017-10)
   Ülkemizde ön lisans düzeyinde eğitim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İki yıllık süre ile eğitim veren meslek yüksekokulları yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir yere ...
  • Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler sorunları 

   Akkaya, Yahya; Avcı, Özkan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-09)
   Halkla ilişkiler faaliyetinin bir işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut durum itibariyle Türk ...
  • Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamalarının incelenmesi 

   Akkaya, Yahya; Avcı, Özkan (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-09)
   Bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilecek olan halkla ilişkiler artık özel sektörde olduğu kadar kamu yönetimi ...